Współpracujemy ze wszystkimi działającymi na polskim rynku Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, a także z oddziałami zagranicznymi firm oraz z innymi Towarzystwami na terenie Europy

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ Z SIEDZIBĄ W POLSCE

Dział I – ubezpieczenia na życie

I. Zakłady działające w formie spółki akcyjnej

 • AEGON TU na ŻYCIE S.A.
 • TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
 • AMPLICO LIFE S.A.
 • AVIVA TUnŻ S.A.
 • AXA ŻYCIE TU S.A.
 • BENEFIA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group
 • BZ WBK – AVIVA TUnŻ S.A.
 • TUnŻ CARDIF POLSKA S.A.
 • COMPENSA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group
 • CONCORDIA CAPITAL SA
 • STUnŻ ERGO HESTIA SA
 • TU na ŻYCIE EUROPA S.A.
 • GENERALI ŻYCIE T.U. S.A.
 • ING TUnŻ S.A.
 • TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A.
 • NORDEA POLSKA TU na ŻYCIE S.A.
 • OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A.
 • POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group
 • PRAMERICA ŻYCIE TUiR S.A.
 • PZU ŻYCIE SA
 • SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU S.A.
 • SKANDIA ŻYCIE TU S.A.
 • TU SKOK ŻYCIE SA
 • UNIQA TU na ŻYCIE S.A.
 • TUnŻ WARTA S.A.

II. Zakłady działające w formie TUW

 • MACIF ŻYCIE TUW
 • TUW REJENT-LIFE
 • Dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 • I. Zakłady działające w formie spółki akcyjnej
 • ALLIANZ POLSKA S.A.
 • AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.
 • AXA TUiR S.A.
 • BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group
 • BRE UBEZPIECZENIA TUiR S.A.
 • BZ WBK – AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.
 • COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
 • D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ S.A.
 • STU ERGO HESTIA SA
 • TU EULER HERMES S.A.
 • EUROPA S.A.
 • GENERALI T.U. S.A.
 • GOTHAER TU S.A.
 • TU INTER POLSKA S.A.
 • INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group
 • KUKE S.A.
 • LINK4 TU S.A.
 • MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • PARTNER TUiR S.A.
 • PZU SA
 • SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.
 • UNIQA TU S.A.
 • TUiR WARTA S.A.
 • TU ZDROWIE S.A.

II. Zakłady działające w formie TUW

 • CONCORDIA POLSKA TUW
 • TUW CUPRUM
 • T.U.W. POCZTOWE
 • TUW SKOK
 • TUW TUW
 • TUZ TUW

ODDZIAŁY ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE ORAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) – STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM (EEA)

Dział I – ubezpieczenia na życie

 • CALI EUROPE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
 • PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR SA ODDZIAŁ W POLSCE
 • SOGECAP S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
 • THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

Dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

 • ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE
 • AGA INTERNATIONAL S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
 • AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
 • ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. ODDZIAŁ W POLSCE
 • AVANSSUR ODDZIAŁ W POLSCE MARKA HANDLOWA: AXA DIRECT
 • BTA INSURANCE COMPANY SE ODDZIAŁ W POLSCE
 • CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
 • ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. ODDZIAŁ W POLSCE MARKA HANDLOWA: PROAMA
 • COFACE SA ODDZIAŁ W POLSCE
 • EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ODDZIAŁ W POLSCE
 • INTER PARTNER ASSISTANCE SA ODDZIAŁ W POLSCE
 • LIBERTY SEGUROS COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
 • LMG FÖRSÄKRINGS AB SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
 • LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. ODDZIAŁ W POLSCE
 • MEDICOVER INSURANCE AB ODDZIAŁ W POLSCE
 • SOCIETY OF LLOYD’S ODDZIAŁ W POLSCE
 • SOGECAP RISQUES DIVERS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE